Allergi/høfeber

Aalborg Akupunkturklinik

RAB-Registreret medlem af Praktiserende Akupunktører

Tlf: 29272528Allergi/høfeber

Gå foråret i møde uden gener fra pollen med akupunktur

HØFEBER/ALLERGI er et meget udbredt problem i den danske befolkning. Afhængig af hvilken pollen man er allergisk overfor starter symptomerne fra tidlig forår til midt sommer og fortsætter så længe den pågældende pollen er i luften.

Allergisymptomerne vil være tilstoppet næse, løbende næse, rindende øjne, røde øjne, pus i øjnene, kløe i svælget, hovedpine, nysen og generel træthed.

Nogle patienter er desuden plaget af det der kaldes krydsreaktion med fødevarer hvor forskellige pollen medfører allergi overfor bestemte fødevarer.

Disse fødevarer giver allergi året rundt og ikke kun i pollensæsonen.

Mange allergikere har fra barn været plaget af børneeksem og luftvejsproblemer, hvilket vidner om at de allerede i en tidlig alder eller fra fødslen havde en ubalance i kroppens forsvarssystem og grundlæggende energi.

Årsager til høfeber/allergi

Set med kinesisk medicinske øjne er det nødvendigt at skelne mellem flere forskellige årsager før akupunkturbehandling igangsættes.

Patientens symptomer sammenholdt med diagnose af pulsen og tungens form, farve og belægning giver behandleren vigtige informationer der gør det muligt at afgører hvorfra ubalancen stammer. Når årsagen til lidelsen er fundet og bliver behandlet vil symptomerne forsvinde efterhånden som balance genskabes.

Ofte findes årsagen i udefra kommende elementer som vind, kulde og varme, som har invaderet patientens krop i uhensigtsmæssigt retning. Den allergiske patients forsvarssystem reagerer overdreven meget på disse klimafaktorer, hvilket medfører de ovennævnte symptomer, der alle vidner om overaktivitet i forsvarssystemet.

I kinesisk medicin er lungesystemet tæt forbundet med forsvarsystemet/immunforsvaret og der er ligeledes nær forbindelse til huden. Det er netop derfor at mange allergikere allerede som barn har problemer med eksem og tør hud og først senere i livet udvikler luftvejsproblemer som astma og allergi.

I akupunktur arbejdes med 14 meridianer også kaldet energibaner. Hver energibane er tilknyttet et organ. Når der opstår ubalance i kroppen forhindres det frie flow af energi i en eller flere meridianer og akupunktøren taler da om fx. underskud i lunge-energien eller stagnation i lever-energien. Det er vigtigt at understrege at der her tales om organets energitilstand og ikke nødvendigvis organets fysiske tilstand. Den fysiske tilstand kan være helt i orden selvom energien er i ubalance.

Når vind og kulde invaderer kroppen opstår der symptomer som rindende næse, nysen, bleg ansigtsfarve, stoppet næse og let hovedpine.

Er årsage til høfeber/allergi derimod vind og varme vil symptomerne bære præg af overskudsvarme med nysen, rindende næse, kløende svælg, røde og kløende øjne og tørst.

Behandling af høfeber/allergi

Afhængig af om vind er forbundet med varme eller kulde når den invaderer den allergiske patients krop skal valget af akupunkturpunkter tilpasses derefter.

Har patienten haft allergi i mange år er der ofte kommet yderligere ubalancer i kroppen som skal behandles sideløbende med ovennævnte.

En allergisk patient har desuden ofte ubalance i den grundlæggende energi som ved akupunkturbehandling styrkes generelt med relevante punkter hertil.


Er du plaget af forkølelse næsten hele året, kan det være, ar du lider af høfeber. Du kan se nærmere på hvilke symptomer der er forbundet med en allergisk reaktion i rapporten herunder:


I en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed vurderes det, at antallet af voksne allergikere vil vokse med hele 796.000 fra 2005 - 2020. Det skønnes, at 1,5 million danskere i dag er ramt af astma eller allergi. Af overfølsomhedssygdomme er høfeber den mest almindelige i Danmark. Rindende, kløende, røde øjne samt en tilstoppet næse med et tyndt vandigt sekret, kløe i øregangen og ganen samt nysen og hovedpine er nogle af symptomerne.

Høfeber er en sæsonbetinget lidelse, der påvirkes af pollen, som er små partikler, der spredes af vinden fra planter, blomster og træer. Når slimhinderne i næsen og i øjnene påvirkes af pollen, fremkalder det en allergisk reaktion, der fører til irritation. Immunforsvaret som skal forsvare os, begynder at overreagere på allergener såsom pollen, som danner antistoffer, som så udløser histamin, som igen udløser en række symptomer.

I starten af foråret er det el og elm i marts og april, og i april og maj er det ofte birkepollen, der er skyld i høfeberen — i juni og juli er det ofte pollen fra almindelige

Græsarter, der blomstrer og fra august er det især gråbynke.


Du kan undgå, eller reducere dine symptomer med akupunkturbehandling. Du opnår de bedste resultater ved at starte behandlingen før pollensæsonen starter for alvor. Se filmen her om hvordan en af mine patienter blev hjulpet:Copyright © All Rights Reserved Aalborg Akupunkturklinik 2018